زندگی شاد
,

راه خوشبختی چیست؟

راه خوشبختی چیست؟ یکی از تکراری ترین سؤالاتی که در گوگل سرچ می شود این است که راه خوشبختی چیست؟در این مقاله به یکی از بلندترین تحقیق های تاریخ که حدود 75 سال قدمت دارد می پردازیم.محققان زیادی در این تحقیق که در دانشگاه هاروارد در حال …

رابطه ی متقاعدسازی و احساسات

از زمانی که ارسطو -از بنیانگذاران فلسفه ی غرب-  یکی از مهمترین کانال های نفوذ در انسان ها را احساسات یا pathos  بیان کرد، شاید بیست و چهار قرن می گذرد.علم روز هر چه در مسائل علوم انسانی به خصوص روانشناسی اجتماعی دستاورد های  بیشتری به دس…
,

عادت ها و روش تبدیل عادات مخرب به عادت های سازنده

ظبق تحقیقات بسیار که توسط روانشناسان در راستای شناخت انسان و زندگی انسان انجام شده است، معلوم شده است که ما به طور متوسط 97 درصد کارهایمان را بصورت ناخودآگاه و به قول خودمان طبق عادت ها یمان انجام می دهیم. در این مقاله به این مطلب پرداخته ایم.…