با تقویت مهارت متقاعد سازی، می توانید با کمال احترام دیگران را به آن چه میخواهید متقاعد کنید.

کتاب الکترونیکی “هنر زور نگفتن “

کتابی کاملا رایگان و کاربردی!

مطالعه این کتاب را از دست ندهید!!!

زمانی که حرف از متقاعد سازی به میان می آید، ذهمان می رود سمت کلاهبرداری و دروغ و فریب!

دوستتون شکست عشقی خورده و الآن تصمیمی قابل تامل گرفته!

درحال مصاحبه با مدیر شرکت مورد علاقه تان هستید

یکی از کارمندان، قوانین مجموعه را به رسمیت نمی شناسد!

فرزندتون تصمیم به ترک تحصیل گرفته …

اینجاست که نیاز است شما مجهز باشید به مهارت متقاعد سازی!!!

 

هدیه ویژه | کتاب الکترونیکی "هنر زور نگفتن"

در این کتاب در مورد

صحبت می کنیم.

پیشنهاد می کنم شما هم این کتاب را دانلود کنید.