مسیر عصبی | با مسیر سازی عصبی، راحت تر از دیگران عادت بسازیم! بهمراه فیلم

متخصصین علوم عصبی به یک موضوعی دست پیدا کردند به نام مسیر عصبی! دانستن این موضوع در مسیر زندگی در حیطه های مختلفی می‌تواند به ما کمک کند. در این…

Read More

حسن جویی | یک تکنیک کوچک با نتیجه هایی بزرگ

یک تکنیک بسیار آسان و کاربردی برایتان آورده ام به نام حسن جویی ! در این نوشته یاد میگیرید چگونه بدون پرداخت هزینه ای، با حسن جویی جذاب به نظر…

Read More

حدیث انتقاد پذیری | امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند…

فرزند یکی از مراجع تقلید، سال ۹۳ سلسله جلساتی خصوصی برگزار میکرد و بحث در مورد صفات یک مدیر موفق بود. من یکی از ۵ شرکت کننده این جلسات بودم.…

Read More

انتقاد ! رابطه تاثیرگزار را از بین میبرد!!!

انتقاد جزء جدایی ناپذیر از روابط انسانی است. حسن جویی یا انتقاد؟ مساله اینست! چند تا سوال چالشی! فکر میکنید چند راننده بی احتیاط بخاطر انتقاد دیگران با احتیاط شده…

Read More

مثبت نگری ارتباطی و حسن ظن ! صفتی که هر کسی را جذب میکند!

” مثبت نگری ” واژه ای است که در مجامع مختلف، تعاریف مختلفی به خودش دیده است. از روانشناسی مثبت نگر گرفته تا قانون جذب در مورد این کلمه برای…

Read More

دنیای مطلوب! | چکار کنم شخصی بخاطر من رفتارش رو عوض کنه؟

دنیای مطلوب یکی از مباحثی است که در حیطه ارتباط با دیگران باید آن را آموخت. در این مقاله می آموزیم چگونه با استفاده از دنیای مطلوب، دیگری را عاشق…

Read More

۵ ویروس در گفتگوهای عاطفی

شاکله اصلی روابط عاطفی، گفتگو بین طرفین رابطه است. ابراز محبت بین طرفین از طریق گفتگو صورت می گیرد. از طریق گفتگو معیار ها و خطوط قرمز رابطه و تمام…

Read More

متقاعد سازی در سخنرانی

هدف از متقاعد سازی در سخنرانی ، متقاعد ساختن مخاطب است و قصد دارد با ارائه دلیل و شواهد مخاطب را مجاب به انجام کار و یا گرفتن تصمیمی نماید.…

Read More