وبینار سوار بر عادت‌ها | ساخت عادت‌هایی که بدون زحمت شما رو موفق می‌کنند!

95000 تومان 19000 تومان

در دو سال گذشته، بیش از 6 بار مدیریت عادت‌ها را آموزش داده‌ایم که جمع کل این شش بار تبدیل شده به 4 ساعت محتوا که در وبینار سوار بر عادت‌ها به آن می‌پردازیم

وبینار سوار بر عادت ها
وبینار سوار بر عادت‌ها | ساخت عادت‌هایی که بدون زحمت شما رو موفق می‌کنند!

95000 تومان 19000 تومان

دسته: