فرم درخواست جلسه کوچینگ خصوصی

قبل از شروع همکاری با یک کوچ حرفه ای باید دو نکته بسیار مهم را در نظر بگیرید :

شما از کار با لایف / بیزینس کوچ لذت میبرید و ارزش آن را درک خواهید کرد ؟

باور دارید که کوچینگ می تواند به شما کمک کند تا بر مشکلات خود غلبه کنید ؟

ساده ترین راه برای پیدا کردن پاسخ این سوالات تست ۲ دقیقه ای درخواست جلسه کوچینگ است !

مرحله 1 از 4 - اطلاعات اولیه

1- میخواهید کدام یک از بخش های زیر را بهبود بخشید و به نتایج بهتری دست یابید؟(ضروری)
2- کسانی از کوچینگ بیشترین بهره را میبرند که ذهنی باز داشته باشند ، مشتاقانه بخواهند تغییری ایجاد کنند و دوست دارند با دیگران کار کنند تا بتوانند گامی مثبت و رو به جلو بردارند. شما هم دارای چنین خصوصیاتی هستید؟(ضروری)