این روزها که در فضای مجازی جز صحبت از بیماری‌ و چک های برگشتی و کم کاری فلان ارگان و فلان دستگاه است، فرصت بسیار خوبی است برای آموزش دیدن.

سال جدید در راه است!
آخرین سال قرن ۱۴ هجری شمسی!
بهترین فرصت است که روی اراده‌مون کار کنیم.

برای شرکت در دوره صوتی و غیر حضوری قدرت اراده، فرم پایین رو تکمیل کنید:

اراده

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .