🎉ثبت نام شما کامل شد. درس اول ساختار دوره🎁

خیلی خوشحالم که در دوره مبانی ارتباط موثر میزبان شما هستیم.
با دقت این درس رو ببینید و نکات رو یادداشت کنید و تلاش کنید در زندگی خود پیاده سازی کنید

دانلود ویدیوی درس اول | کیفیت بالا دانلود ویدیوی درس اول | کیفیت پایین
دانلود صوت درس اول

منتظر باشید تا فردا!
درس دوم در مورد شروع یک ارتباط استاندارد برای شما ارسال خواهد شد!