درس سوم مبانی ارتباط موثر! حفظ ارتباط!😎

خیلی خوشحالم که با درس سوم از دوره مبانی ارتباط موثر در خدمتتونم.
با دقت این درس رو ببینید و نکات رو یادداشت کنید و تلاش کنید در زندگی خود پیاده سازی کنید

دانلود ویدیوی درس سوم | کیفیت بالا دانلود ویدیوی درس سوم | کیفیت پایین
دانلود صوت درس سوم

منتظر باشید تا فردا!
در درس چهارم میاموزید که چگونه درخواست کنید تا احتمال پاسخ “بله” بیشتر شود!