من مهدی منازاده هستم؛ دانش پژوه سطح ۱ حوزه علمیه،

مهدی منازاده
 • نویسنده کتاب به زبان خوش
 • نویسنده کتاب الکترونیک “ هنر زور نگفتن”
 • نویسنده بیش از ۳۰ عنوان مقاله در حیطه ارتباطات و بهبود فردی
 • دارای مدرک از موسسه بین المللی WGI ویلیام گلاسر
 • دارای مدرک Mastery Course از موسسه بین المللی IQS انگلستان
 • مدرس کارگاه های آموزشی ارتباطات
 • همکاری با شرکت های خصوصی در زمینه آموزش
 • انجام مشاوره با مدیران و کارشناسان مجموعه ها و شرکت های مختلف
 • موسس و مدیر سایت نشست اول، سایت تخصصی در حوزه ارتباطات و متقاعدسازی

با دنبال کردن سایت و انجام تمرینات، میتوانید

 • بدون استرس، خواسته تان را بیان کنید.

 • بدون اعمال زور و قدرت، مخاطب خودتون رو با خود همراه کنید.

 • بدون اعمال تنبیه و پاداش، فرزندتون رو به انجام کاری هدایت کنید.

 • بدون هیچ اعمال تنبیه و تشویق و زور و تهدید، کارمندتان کارش را درست انجام دهد.

 • بدون دغدغه، مشتری از شما خرید "بیشتری" داشته باشد.

من این جا به شما میگویم که

چگونه دیگران را متقاعد کنید.