چه بخواهید با یک سرمایه گذار صحبت کنید که بر روی پروژه شما عددی به اندازه چند میلیارد سرمایه گذاری کند، چه بخواهید همسرتان را قانع کنید که شام را به اتفاق هم به منزل دوستتان بروید، شما باید به سلاحی به نام متقاعد سازی مجهز باشید!

در نظر دارم طی چند مثال متقاعد سازی را برای شما توضیح دهم:

فرض کنید که …

 • دوستتون شکست عشقی خورده و الآن تصمیمی قابل تامل گرفته!
 • درحال مصاحبه با مدیر شرکت مورد علاقه تان هستید
 • یکی از کارمندان، قوانین مجموعه را به رسمیت نمی شناسد!
 • فرزندتون تصمیم به ترک تحصیل گرفته …

و شما نیز میخواهید مشکل را رفع کنید

متقاعد سازی

از چه راه هایی میتوانیم روی دیگران تاثیر بگذاریم؟

به روش های مختلفی میتوان روی اطرافیانمان تاثیر بگذاریم

 • استفاده از زور و قدرت؟
 • تنبیه و تشویق را به میان بکشیم؟
 • تهدید کنیم؟
 • قانونی تعریف کنیم؟
 • یا…؟

گزینه های آشنایی هستند، درسته؟

در اطراف خود بسیار زیاد میبینیم برخورد هایی رو که مملو است از این موارد!

کسانی که به هر وسیله ای که شده میخواهند طرف خود را تحت سلطه در بیاورند!

هر کس به اندازه خودش

زور و اجبار

تمام روش های فوق باعث تغییر در دیگران می شود اما چند مشکل دارد:

 1. مستلزم هزینه است.
 2. از اعتبار شما می کاهد.
 3. تا وقتی که شما هستید اثری از خواسته تان می بینید و اگر نباشید…

چرا که پای نیروی بیرونی شخص در میان است و از درون خواسته ای دیگر دارد.

با توجه به توضیح بالا متقاعد سازی یعنی…

متقاعد سازی یعنی:

ایجاد یک تغییر مثبت در فکر و عمل دیگران و تغییر نیروی بیرونی آن ها برای پذیرش!

متقاعد کنندگان بزرگ افرادی هستند که می توانند به ذهن شما ورود کنند و به مغزتان پیام بدهند!

همین الآن مطالعه کنید  متقاعد سازی در سخنرانی

عجیب است نه؟

عجب قدرتی در متقاعد سازی نهفته است!

کانال های ورود به ذهن مخاطب

 

مخاطب ما به دو صورت آگاه و ناخودآگاه مورد تاثیر از جانب ما می شود.

 • تصویری که در اولین نگاه به ما در ذهن او ساخته می شود
 • زبان بدن
 • حرکات و سکنات ما
 • انضباط یا عدم آن
 • و…

پیام هایی است که مخاطب ناخود آگاه از ما دریافت می کند.

 • نوع صحبت
 • طریقه استفاده از کلمات در بیان
 • چینش مطلب
 • سکوت برای اجازه تصمیم گیری
 • و …

و این ها نیز پیام هایی است که بصورت خودآگاه به مخاطب انتقال پیدا می کند.